ENON FAMILIE KERK

sunday services

9:00am – Sundays

Dr De Lange preaches in both English and Afrikaans.
Dr De Lange bedien in Afrikaans en Engels.

Our Ministries

  • We are a family church, creating opportunities for people who have a desire to make a difference in the Kingdom of God.

 

Worship & Community

  • Ons eredienste is een van die belangrikste geleenthede waar ons God se teenwoordigheid saam met mekaar vier.

DR SAM & PS. TERCIA

Dr Sam De Lange was born in Westonaria, Gauteng and finished matric at Randfontein High School. Dr Sam was called to the ministry at a very young age and never stopped studying. Teaching is his passion.

He obtained his doctoral in Psychology at UGCC.
Dr Sam and his wife, Tercia got married on 25 April 1987 and have 2 children, Tertius & Marushka.

He is in the full time ministry since 2002 and currently serves at Enon Family Church since 2008.

He is also the President of Kairos Outreach.

ONS GEMEENTE – Carpe Diem

CARPE DIEM, gryp die geleentheid aan. Met hierdie lese wil ons elke geleentheid wat deur die Here aan ons gegee word, met verwagtinge om die bo-natuurlike guns en seën van die Here te geniet aangryp. Dit is ‘n baie besonderse tyd vir die kerk om in te leef, aangesien ek met my hele hart glo dat ons nou in ‘n tyd lewe waar God Sy Gees op ‘n bo-natuurlike wyse oor Sy kinders gaan uitstort. Verder glo ek bo alle twyfel, dat ons ook in openbaringstyd leef, waar die Here op besondere en ongekende wyse besondere openbarings aan Sy kerk toe vertrou. Met hierdie oomblik wat ons gaan aangryp, is dit dan die fokus en doel vir Enon Familie Kerk om uit te reik na die gemeenskap, deur evangelisasie, uitreikaksies en omgee groepe.

Onsuitreikingsaksie is gefokus op die gemeenskapdeurprojekte wat aan die gemeenskapgebied word om ‘n bewustheidenbetrokkenheidteverseker, met die doel om die koningkryk van die Here uitte brei. Onstemaenvisie is: KONINGKRYKSVISIE, VAN DYK PARK VIR GOD. Ons is Gees-gedryf, bedieningsgeorienteerd, Woordgefundeerdenwil die Woord van God, na die mens neem deuronderskeidelikmense toe terus, deuropleiding, ontwikkelingsprogrammeenbedieningetebeoefen, enpersone in die veld in testuur om die doelenopdrag van God, “gaan dan heenenmaakdissipels van alle nasies”, tot uitvoeringte bring.

Die bekommernis van my hart is dat baie uitreikaksies geloods word en talle siele tot bekering kom, maar die opvolgwerk, opleiding en die lering skiet vêr te kort. Ons moet dus die nuwe bekeerling betrokke kry by die liggaam van Christus om geestelik te ontwikkel tot op die plek waar so ‘n nuwe bekeerling volwassenheid bereik om selfstandig te handel. Om ook die persone die versekering te laat ervaar van hulle saligheid en die unieke identiteit wat ons in Christus het, te begryp en daarvolgens te lewe.

Dit is ook noodsaaklik dat elke bloedgewaste, Heilige Gees gevulde persoon sy verantwoordelikheid in die Koningkryk sal besef en dan ooreenkomstig sal optree. Elke persoon word deur God geroep om ‘n spesifieke bediening te vul, en bemagtig ons met Sy Gees om ons in staat te stel om hierdie roeping uit te leef. Daarom is dit dan noodsaaklik om persone te bemagtig om hierdie roeping te vervul, deur ondersteuning, opleiding en samewerking. Die struktuur van die gemeente is van so aard dat daar aan elke persoon ruimte gegee word om binne sy roeping en bediening te funksioneer en te help ontwikkel tot sy volle potensiaal.

Corner Milkwood- & Mimosa Streets, Van Dyk Park, Boksburg (off Barry Marais)

Enon Family Church