WORSHIP & COMMUNITY

Ons eredienste is een van die belangrikste geleenthede waar ons God se teenwoordigheid saam met mekaar vier. Alhoewel ons by van ons dienste verskillende style van aanbidding het, is dit vir ons belangrik dat gaste van alle ouderdomme by al ons dienste welkom sal wees.

Voor die dienste is daar geleentheid vir aanbidding in die bidkamer.

Sundays
09h00 – Morning Service

Gemeenskapsdiens

  • Die gemeente reël die verspreiding van kospakkies aan minderbevoorregtes en dié van Enon Gemeente.
  • Verspreiding van voedselpakkies aan behoeftige families.